06 June 2010

शिवाजी महाराज यांची आरती

स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांनी लिहिलेली छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यावरील आरती. लता मंगेशकर यांच्या आवाजातील ही आरती (गाणे) प्रसिद्ध आहे. शिवजयंती, महाराष्ट दिन किंवा विविध कार्यक्रमातून हे गाणे वाजवले जातेच. 

शिवराज्याभिषेकाच्या निमित्ताने आज ती आरती येथे देत आहे.

जयदेव जयदेव जय जय शिवराया
या या अनन्यशरणा आर्या ताराया।।


आर्यांच्या देशावरी म्लेंच्छांचा घाला
आला आला सावध हो शिवभूपाला
सद्गदिता भूमाता दे तुज हाकेला
करुणारव भेदुनि तव हृदय न कां गेला?

श्री जगदंबा जीस्तव शुंभादिक भक्षी
दशमुख मर्दुनी जी श्रीरघुवर संरक्षी
ती पूता भूमाता म्लेंच्छांही छळता
तुजविण शिवराया तिज कोण दुजा त्राता।

त्रस्त आम्ही, दीन आम्ही शरण तुला आलो
परवशतेच्या पाशी मरणोन्मुख झालो
साधु परित्राणाया दुष्कृति नाशाया
भगवन भगवद्गीता सार्थ कराया।।

ऐकुनिया आर्यांचा धावा गहिंवरला
करुणोक्तें स्वर्गी श्रीशिवनृप गहिंवरला
देशास्तव शिवनेरी घेई देहाला
देशास्तव रायगडी ठेवी देहाला
देशस्वातंत्र्याचा दाता जो झाला
बोला तश्रीमत्शिवनृप की जय बोला।।

-स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर

No comments:

Post a Comment